Natuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaart

Thuis opbaren

Thuis opbaren en verzorgen van jouw dierbare is een bijzonder en liefdevol onderdeel van de uitvaartperiode. Het thuis opbaren kan Natuurlijk Afscheid op verschillende manieren verzorgen. Wanneer je de keuze maakt om thuis te blijven kan dat zowel bij de keuze van een wade op een opbaarplank, als bij de keuze voor een kist. Bij het thuis opbaren kunnen jouw nabestaanden op elk moment van de dag bij jou zijn.

Koelplaat

Traditioneel wordt het lichaam gekoeld door het lichaam op een koelplaat te leggen, zodat de dierbare de dagen voor de uitvaart opgebaard kan blijven en er afscheid genomen kan worden. Dit omdat mechanische koeling ’t meest garant staat voor goede conservering tot de dag van de uitvaart. Maar is dit aspect het enige wat van belang is voor deze keuze? Nabestaanden zijn vaak onwetend en is er angst voor verval en geurtjes.

Wanneer we eens uitgaan van wat er in de dagen na het sterven plaatsvindt, kan het soms wenselijk zijn om een andere keuze te maken. Het sterven is namelijk niet een gebeuren van slechts één moment, het is een proces. Een proces van het loslaten van de niet-fysieke wezensdelen die tot aan het overlijden met het fysieke lichaam verbonden zijn. Dit proces duurt ongeveer drie dagen. In die periode maakt het lichaam, dat onmisbaar was voor het levende fysieke lichaam, zich geleidelijk daarvan los waardoor het fysieke lichaam in verval raakt.

Het loskomen van het levenslichaam gaat gepaard met twee voor de overledene belangrijke gebeurtenissen: de overledene ziet voor het eerst van buitenaf het eigen lichaam (dat ben ik!) en ziet beelden van zijn voorbije leven in één groots panorama verschijnen; want door het loskomen van het levenslichaam komen de herinneringen vrij.

Beide beelden zijn voor de overledene van groot belang voor het verwerken van het voorbije leven tijdens zijn reis in de geestelijke wereld. Steeds kijkt hij daarnaar terug. Daarom is het wenselijk ervoor te zorgen dat dit proces ongestoord plaatsvindt in de hierbij behorende natuurlijke tijdsduur.

Natuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaart Ginkgo

Bij mechanische koeling ligt het accent op het snel verlagen van de lichaamstemperatuur. Dit heeft als keerzijde dat door deze snelle koeling het proces van het van-elkaar-losraken van het fysieke lichaam en het levenslichaam vertraagd wordt. Soms is het zichtbaar als een verstarring op het gelaat van de overledene door de te grote koude. Ook kan door de trillingen en de geluiden van het af- en aanslaan van de motor onrust in de opbaarruimte ontstaan, soms ook een koude tocht, beide veroorzaakt door het binnenhalen van onnatuurlijke elementen in een natuurlijk proces. Ook kan het lijken of de overledene door de te grote koude verstard raakt.

Om dit te voorkomen zijn er andere (natuurlijke) mogelijkheden, namelijk opbaren met Bio Sac 200 of opbaren met graszoden. Beide methoden zijn eenvoudig toe te passen en worden hieronder beschreven.

Bio Sac 200

Bio Sac 200 is een natuurlijke, duurzame opbaringsmethode. Deze manier van opbaren bestaat uit twee filters die op je blote onderbuik, onder je kleding, gelegd worden. Een filter is een zakje, dat bestaat uit twee hoofdbestanddelen, actieve koolstof en geïmpregneerde klei. Deze twee stoffen adsorberen gassen en geuren, waardoor je lichaam op een natuurlijke manier geconserveerd wordt volgens een scheikundig proces (de Vanderwaalskrachten). Het mooie van deze opbaarmethode is dat er niet gekoeld hoeft te worden. Hierdoor blijft je lichaam op kamertemperatuur, wat heel prettig aanvoelt voor je nabestaanden.

Natuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaart opbaren met Bio Sac 200

“De familie vroeg er speciaal naar. Het was voor een ieder een bijzondere en prachtige ervaring.

-Bert Jansen Venneboer-

Alle voordelen van Bio Sac 200 op een rijtje:

• Duurzaam en milieuvriendelijk
• Geen geluid van een koeling bij de opbaring
• De overledene blijft op kamertempratuur en voelt niet koud aan
• Is goedkoper dan een thuisopbaring met koelplaat

Natuurlijk Afscheid verzorgt iedere vorm van opbaring.

We bespreken graag jullie wensen en mogelijkheden.

Graskoeling

Een bijzondere en natuurlijke manier van opbaren is met graszoden. De verse graszoden worden onder je opbaarplank of kist op de grond gelegd. Tijdens de dagen van opbaring worden de graszoden twee keer per dag besproeid. Door onttrekking van warmte aan de omgeving, wordt je lichaam koel gehouden. Het resultaat is een heerlijk frisse en vooral vredige kamer.

Graskoeling is de meest duurzame manier van koelen tijdens de opbaring. De koelte wordt verzorgd door graszoden, die vochtig gehouden worden met verstoven water, waarin rozemarijnbadmelk en kwarts opgelost zijn. Deze manier van opbaren blijkt in een opbaarruimte te zorgen voor een aangename koele atmosfeer. Het is of de hele ruimte meehelpt om een heilzame omhulling te scheppen voor de overledene. Evenals tijdens het genoemde proces van loslaten zijn ook hier niet-materieel- waarneembare levenskrachten werkzaam. En die blijken in de meeste gevallen te voldoen. Deze methode kan gebruikt worden bij een opbaring van drie tot vier dagen.

Natuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaart grasopbaring

Hoe werkt de grasopbaring

De voorbereidingen:
• Er wordt gekozen voor een koele ruimte. De overledene wordt zo min mogelijk verplaatst.
• Van tevoren wordt er op de plaats waar het bed staat of de baar komt te staan op de vloer een stuk plastic (evt. vuilniszakken) ter grootte van het bed/de baar neergelegd.
• Er worden dikke graszoden uit de tuin gestoken. Wanneer er geen gras in de tuin is zorgen we van Natuurlijk Afscheid voor graszoden. Deze plaggen kunnen gewoon afgestoken worden. Het gras kan na afloop weer op zijn plaats worden teruggelegd.
• Natuurlijk Afscheid zorgt voor een plantensproeier met inhoud: (regen)water, druppels kwarts en een dopje Rozemarijn-badmelk. Rozemarijn stimuleert de verdamping, kwarts (bergkristal, silicium) ondersteunt de werking door zijn vormkracht en door zijn lichtdragend en -doorlatend vermogen.
• In de opbaarruimte zetten we ook twee bakjes met (regen)water waarin tevoren een paar druppels Rozemarijn-badmelk zijn gedaan. Als het erg warm is eventueel ook een emmer koud water, die twee keer per etmaal ververst wordt.

Natuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaart grasopbaring met rieten mand

In de komende drie dagen worden de graszoden twee keer per dag royaal met de kwarts /rozemarijnoplossing gesproeid. Liefst ’s morgens vroeg bij zonsopgang en midden in de middag.

Met een graskoeling kan er een periode van drie à vier dagen overbrugd worden van overlijden tot aan de dag van de uitvaart. Door de mogelijkheid van mechanisch koelen is het mogelijk om de tijd tussen het sterven en begraven/cremeren op te rekken. Als zo’n langere tijd (zes a zeven dagen) wenselijk is, is het goed te beseffen dat het overleden lichaam van nature afkoelt en niet meer de temperatuur van de omgeving aanneemt. Ook moeten we ons realiseren dat geur bij het proces van het sterven hoort. We kunnen in het laatste geval gebruik maken van goede natuurlijke geurmiddelen.

Bij de keuze van opbaren is het dus van belang te weten wat de wensen van de nabestaanden en overledene zijn. We gaan altijd in overleg om zo samen te kijken wat het beste en mooiste manier is om de overledene op te baren. Van dag tot dag controleren we hoe de situatie is en bij een duidelijk vermoeden dat andere maatregelen genomen moeten worden, zorgen we daarvoor. Zo nodig kunnen we – na overleg – van tevoren de mechanische koeling al aanbrengen en deze pas inschakelen als het nodig is, of na de derde dag.

In geval van een reeds door ziekte, medicijngebruik of ongeval snel ingezet verval van levenskrachten of andere extreme omstandigheden kan vanaf het begin de keuze voor mechanische koeling na het sterven wenselijk zijn. In deze situaties kunnen we dankbaar gebruik maken van de moderne techniek.

Steeds geldt echter dat een wakker bewustzijn, duidelijkheid over de gewilde keuze en vertrouwen in deze periode kunnen bijdragen tot het welslagen van wat wordt gewenst.

De kracht van een nagedachtenis


Het verlies van een dierbare is onbevattelijk en gaat gepaard met heftige emoties. Een mooi afscheid geeft houvast voor de toekomst. Het markeert een nieuw begin. Samen herinneren we de overledene zoals hij of zij was. Dat kan met een gedicht, een persoonlijke anekdote of passend lied. Jij bepaalt welke weg wij inslaan om samen een passend afscheid vorm te geven.