Natuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaart natuurkist en troostNatuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaart Bert Jansen VenneboerNatuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaartNatuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaartNatuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaart GinkgoNatuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaart GinkgoNatuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaart Ginkgo

Zijn de kosten van een natuurbegraafplaats nou werkelijk zo duur als gezegd wordt?

Een veel gemaakte opmerking is, wanneer ik over natuurbegraven vertel: “dat is toch hartstikke duur” of “stelletje afzetters zijn het, geldklopperij”. Bij de meeste natuurbegraafplaatsen staan de kosten duidelijk vermeld op de website. Maar komen daar nog kosten bij en wat als je een verzekering hebt? Wordt de natuurbegraafplaats dan ook hiervan betaald hoor ik de mensen dan al gelijk vragen?

Tijd dus om duidelijkheid te verschaffen, zodat je na het lezen van deze blog precies weet hoe het zit met de kosten wanneer je overweegt om voor een natuurgraf op een natuurbegraafplaats te kiezen.

 

Natuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaart natuurbegraven geopend natuurgraf

Natuurbegraven en een graf

Een graf uitkiezen en vastleggen kan bij leven. Je kiest dan zelf een plekje uit op de natuurbegraafplaats die jou aanspreekt. Maar ook na overlijden kan er een plekje uitgekozen worden door de nabestaanden. Meestal is dat één of twee dagen na het overlijden van hun dierbare.

De kostprijs van een natuurgraf is opgebouwd uit een aantal verschillende zaken. Denk als eerste aan de ontwikkelingskosten van de natuurbegraafplaats. Verder aan de administratieve zaken ervan (o.a. notariskosten), gesprekken met de gastvrouw van de natuurbegraafplaats, het uitzoeken van een mooie plaats op de natuurbegraafplaats en de begeleiding tijdens de begrafenis. Verder beschikt een natuurbegraafplaats over een boswachter en/of terreinbeheerder die zorgen voor het onderhoud van de natuurbegraafplaats. Dit onderhoud loopt door tot het moment dat de begraafplaats volledig benut is en alle graven in gebruik zijn genomen. Tenslotte wordt er ook geïnvesteerd in natuurontwikkeling op de natuurbegraafplaats zelf of in de omgeving van de natuurbegraafplaats. Zo is er vorig jaar in de omgeving van natuurbegraafplaats Maashorst een perceel ingeplant met meer dan 2.000 bomen voor meer biodiversiteit.

De kosten van een natuurgraf verschillen nogal. Op de websites van de natuurbegraafplaatsen zijn meestal de prijzen te vinden. Maar gemiddeld kost een natuurgraf rond de 4.000 euro. Wanneer bij leven een natuurgraf wordt uitgekozen dienen de kosten na aankoop betaald te worden. Als een graf na overlijden wordt uitgekozen worden deze kosten door de natuurbegraafplaats na de uitvaart in rekening gebracht. Van de uitvaartbegeleider krijg je een begroting en een factuur van de uitvaartkosten (zoals begeleiding, kist, verzorging, rouwvervoer).

Natuurbegraven en een uitvaartverzekering

Natuurbegraven maakt een ontwikkeling door sinds het begin van deze eeuw. Bij een uitvaartverzekering is het natuurbegraven daarom meestal (nog) niet opgenomen als mogelijke dienstverlening in een pakket. Dit betekent dat bij reservering van een natuurgraf dit in eerste instantie uit eigen middelen betaald moet worden. Bij het reserveren van een plekje bij leven dient dat dan voorgefinancierd te worden. Wanneer er sprake is van een kapitaalverzekering kan het vrijgekomen geld na overlijden gebruikt worden voor de aankoop van een natuurgraf en ook voor de verdere uitvaartkosten. Het geld van de kapitaalverzekering komt pas vrij na overlijden.

Bij een naturaverzekering zullen de uitvaartkosten van een natuurbegrafenis volgens de voorwaarden verzorgd worden, vergelijkbaar als bij een traditionele begrafenis of crematie. In de polis staat beschreven welke (standaard) dienstverlening in het pakket zit. Er is een groot aanbod van uitvaartverzekeringen. Dus altijd navragen bij uw eigen verzekering wat er wel en niet gedekt is.

 

Natuurlijk Afscheid uitvaartzorg duurzame uitvaart natuurbegraven natuurgraf

Natuurbegraven en de uitvaart

Op de dag van de uitvaart wordt de overledene begraven in een natuurgraf, dat bij leven of na het overlijden is uitgekozen. Naast de kosten van een natuurgraf zijn er op de dag van de uitvaart de kosten van het openen en sluiten van het graf. Meestal liggen deze kosten tussen de 500 en 600 euro. En eventueel het gebruik van de ceremonieruimte. Kijk ook hiervoor op de websites van de natuurbegraafplaatsen. Deze kosten worden meestal meegenomen in de begroting van de uitvaartondernemer en zijn dus onderdeel van de totale uitvaartkosten.

Wanneer er een graf gereserveerd is voor een urn, zal de begrafenis van de urn minimaal 30 dagen na de crematie plaatsvinden. Hiervoor wordt meestal door de natuurbegraafplaats kosten in rekening gebracht van rond de 300 euro.

Natuurbegraven ten opzichte van een algemene begraafplaats

Wanneer de kosten van een natuurgraf vergeleken worden met een graf op een algemene gemeentelijke begraafplaats dan is het maar net in welke gemeente je woont en welke grafsteen je als nabestaande uitkiest. Gemeenten bepalen zelf de kosten van grafrechten, begrafeniskosten en onderhoudskosten van een graf. Hier komen nog de kosten van een grafsteen bij. En in de toekomst de kosten van eventuele verlenging van de grafrechten. Bij een natuurgraf zijn het eenmalige kosten van het graf en de begrafeniskosten op de dag van de uitvaart zelf.

Conclusie

Mijn conclusie is dat het niet eenduidig is welke manier van begraven juist duurder of goedkoper is. Zeker is het ook zo dat bij natuurbegraven de emotie meespeelt. Juist dit is ook veelal een argument voor de keuze van een natuurgraf. En emotie is niet in geld uit te drukken. Maar alles bij elkaar opgeteld is het natuurbegraven gemiddeld niet duurder dan een traditioneel graf. Wil je daar om financiële redenen duidelijk inzicht in hebben, dan is het goed om de kosten naast elkaar op een rijtje te zetten. Dan is het inzichtelijk. Mocht je hierbij hulp willen neem dan contact op met uitvaartbegeleider Natuurlijk Afscheid. We helpen je graag om hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Mail naar info@natuurlijkafscheid.com of bel Bert Jansen Venneboer 06 38 89 14 04.